Az Információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Infotv.) 28. §- a szerinti közérdekű adatigénylés esetén az ÁEEK  az adatszolgáltatás teljesítése során az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Járó Kontrolling, JAK/C Járó teljesítmény és országos benchmark rendszer” tárgyú szolgáltatási szerződés

„Járóbeteg szakellátás összesített adatai” tárgyú adatszolgáltatási szerződés - hatályát vesztette: 2013. december 31.